کاربر گرامی:  مهمان
نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی زیست محیطی- فروردین96

اولین نمایشگاه گروهی زیست محیطی گالری هنر بابل با رویکرد پرنده های مهاجر تالاب شمال ایران که مورد کشتار بیرحمانه قرار میگیرند. این نمایشگاه در فروردین96 در گالری هنر بابل برگزار شد و با استقبال چشمگیری مواجه شد در این نمایشگاه آثاری از بزرگان هنر تجسمی ایران، از جمله : حسین محجوبی ،گیزلا وارگا سینایی، سیمین اکرامی، بهرام دبیری، احمد نصراللهی. ...و هنرمندان بومی به نمایش در امد.