کاربر گرامی:  مهمان
نمایشگاه نقاشی عبدالله محمد پور و مظاهر افروزی

نمایشگاه نقاشی عبدالله محمد پور و مظاهر افروزی 9 الی 11 اسفند 96 از ساعت 5 الی 8 عصر در گالری هنر بابل به ادرس : بابل خیابان دکتر شریعتی کوچه معلم 4 انتهای کوچه سمت راست برگزار می شود.