کاربر گرامی:  مهمان
نمایشگاه نقاشی سونیا محمودیان نمایشگاه نقاشی سونیا محمودیان از تاریخ چهارشنبه  14 آذر الی جمعه 16 آذر از ساعت 5 الی 8 عصر در گالری هنر بابل برگزار خواهد شد.

آدرس: بابل، خیابان دکتر شریعتی، کوچه معلم 4، انتهای کوچه سمت راست، گالری هنر بابل